อาหารบุฟเฟ่ต์

รายการอาหารบุฟเฟ่ต์แบบให้เลือกตามความพอใจ

แบบที่ 1  อาหารคาว 4 รายการ ของหวาน 1 รายการ หรือผลไม้รวม

ราคา ท่านละ 160 บาท

แบบที่ 2  อาหาร 5 รายการ ของหวาน 1 รายการ และผลไม้รวม      

ราคาท่านละ 170 บาท

แบบที่ 3  อาหาร 6 รายการ ของหวาน 1 รายการ และผลไม้รวม      

ราคา ท่านละ 180 บาท

แบบที่ 4  อาหาร 7 รายการ ของหวาน 1 รายการ และผลไม้รวม        

ราคา ท่านละ 190 บาท

Visitors: 53,503